ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πρόεδρος της Εταιρείας :

Μπιζιούρας Απόστολος Δσολόγος

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος:

Λιαροστάθης Βασίλειος Δασολόγος.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στην κατασκευή των έργων, Δασολόγοι , Τεχνολόγοι , Εργοδηγοί , κηπουροί, εργάτες είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι.

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.