ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΡΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΨΟΣ( m )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΓΛΑΣΤΡΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ

ΓΥΜΝΟΡΙΖΑ

Α   ΘΑΜΝΟΙ

1

Αγγελική

Pittosporum tobira

Χ

Χ

 

0,3-1,00

2

Αγγελική νάνα

Pittosporum tobira nana

Χ

Χ

 

0,3-0,5

3

Αγιόκλιμα

Lonicera caprifolia 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

4

Ασφάκα

phlomis frudicosa

Χ

Χ

 

0,3-1,00

5

Αμπέλια

abelia grandiflora

Χ

Χ

 

0,3-1,00

6

Βερβερίδα

Berberis thunbergii atropurpurea 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

7

Βερονίκη

veronica andersonii

Χ

Χ

 

0,3-1,00

8

Βιβούρνο Τίνους

Viburnum tinus

Χ

 

 

0,3-1,00

9

Βιβούρνο λουτσινουμ

Viburnum lucidum

Χ

Χ

 

0,3-1,00

10

Βίγκα

vinca major

Χ

Χ

 

0,3-1,00

11

Βουκαμβίλια νάνα

bougainvillea spectabilis nana

Χ

Χ

 

0,3-1,00

12

Βουτλέια

budleia davidii

Χ

Χ

 

0,3-1,00

13

Γιασεμί κίτρινο

Jasminum officinalle 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

14

Δάφνη

lauruw nobilis

Χ

Χ

 

0,3-1,00

15

Δαφνοκέρασο

prunus laurocerasos

Χ

Χ

 

0,3-1,00

16

Δενδρολίβανο

Rosmarinus officinalis.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

17

Ευώνυμο

euonimus japonicus

Χ

Χ

 

0,3-1,00

18

Ιβίσκος

hibiscus syriacus

Χ

Χ

 

0,3-1,00

19

Ίταμος

Taxus bacata

Χ

Χ

 

0,3-1,00

20

Καλλιστήμονας

Callistemon citrinus

Χ

 

 

0,3-1,00

21

Κάσσια

Cassia corymbosa.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

22

Κισσός

Hedera helix.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

23

Παρθενόκισος

Parthenocissus quenquifolia

Χ

Χ

 

0,3-1,00

24

Κοκορεβυθιά

Pistacia terebinthus 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

25

Κότινος

Cotinus coggygria 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

26

Κουμαριά

Arbutus unedo

Χ

Χ

 

0,3-1,00

27

Κυδωνίαστρο Πλατύφυλλο

Cotoneaster lacteus damerii 

Χ

Χ

 

0,3-1,00

28

Κυδωνίαστρο Ορθόκλαδο

Cotoneaster franchetii salicifolia

Χ

Χ

 

0,3-1,00

29

Κυδωνίαστρο έρπον.

Cotoneaster horizontalis

Χ

Χ

 

0,3-1,00

30

Λαγκεστρέμια

lagrstroemia indica

Χ

Χ

 

0,3-1,00

31

Λαντάνα

lantana camara

Χ

Χ

 

0,3-1,00

32

Λεβάντα

Lavendula angustifolia vera

Χ

Χ

 

0,20-,30

33

Λεβαντίνη

Santolina chamaecyparissus 

Χ

Χ

 

0,20-,30

34

Λιγκούστρο

Ligustrum vulgare

Χ

Χ

 

0,3-1,00

35

Λιγκούστρο Λουσιντουμ

Ligustrum lucidum.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

36

Λυγαριά

Vitex agnus castus

Χ

Χ

 

0,3-1,00

37

Μηδική

Medicago arborea

Χ

Χ

 

0,3-1,00

38

Μυρτιά

Myrtus communis.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

39

Πασχαλιά

syringa vulgaris

Χ

 

 

0,3-1,00

40

Πικροδάφνη

Nerium oleander.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

41

Πουρνάρι

Quercus coccifera.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

42

Πυξάρι

Buxus sempervirens

Χ

Χ

 

0,3-1,00

43

Πυράκανθα

Pyracantha coccinea

Χ

Χ

 

0,3-1,00

44

Ράμνος

Rhamnus alaternus

Χ

Χ

 

0,3-1,00

45

Ροδιά νάνα

Punica granatum nana 

Χ

Χ

 

0,30-0,50

46

Σπάρτα

Spartium junceum.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

47

Σχίνος

Pistacia lentiscus

Χ

Χ

 

0,3-1,00

48

Τεύκτριο

Teucrium fruticans

Χ

Χ

 

0,3-1,00

49

Τούγια

Thuja sp

Χ

Χ

 

0,3-1,00

50

Τριανταφυλλιές

Roza sp.

Χ

 

 

0,3-1,00

51

Τσιντόνια

chaenomeles japonica

Χ

Χ

 

0,3-1,00

52

Υπέρικο

Hypericum sp.

Χ

Χ

 

0,3-1,00

53

Φορσύθια

forsythia lynwood gold

Χ

Χ

 

0,3-1,00

54

Φωτίνια

Photinia fraseri red robin

Χ

Χ

 

0,3-1,00

 

 

 

 

 

 

 

Α  ΔΕΝΔΡΑ

1

Ακακία Κυανόφυλλη

Acacia Cyanophylla

Χ

Χ

 

1,00-1,50

2

Ακακία Κωνσταντιν/λεως

Albizia jullibrissin

Χ

Χ

 

1,00-1,50

3

Ακακία Μιμόζα ( Άγρια)

Acacia macrophylla

Χ

Χ

 

0,80-1,00

4

Ακακία Σοφόρα

Sophora japonica.

Χ

Χ

 

1,00-1,50

5

Αρμυρίκι

tamarix sp

Χ

Χ

 

0,40-1,00

6

Βένιος

juniperus Phoenicia

Χ

Χ

 

0,20-1,00

7

Γαύρος Ανατολικός

Carpinus orientalis 

Χ

Χ

 

0,50-1,50

8

Δάφνη  Απόλλωνος

Laurus nobilis

Χ

Χ

 

0,20-2,50

9

Δρύς Χνοώδης

Quercus pubescens

Χ

Χ

 

0,20-2,5

10

Δρύς πλατύφυλλος

Quercus fraineto(conferta) 

Χ

Χ

 

0,2-1,00

11

Δρύς Βελανιδιά

Quercus aegilops

Χ

Χ

 

0,2-1,00

12

Δρύς Αριά

Quercus illex

Χ

Χ

 

0,20-2,50

13

Δρύς Μακεδονική

Quercus macedonia

Χ

Χ

 

0,20-2,00

14

Ελάτη Κεφαληνιακή

Abies cephalonica

Χ

Χ

 

0,10-0,30

15

Ευκάλυπτος

Eucalyptus camaldulensis

Χ

Χ

 

0,6-1,50

16

Ιτιά

Salix  sp

Χ

Χ

 

1,00-1,50

17

Ιπποκαστανιά

Aesculus hippocastanum

Χ

Χ

 

1,00-1,5

18

Κατάλπη

Catalpa bignionoides.

Χ

Χ

 

1,00-1,5

19

Κερλευτέρια

koelreuteria paniculata

Χ

Χ

 

1,00-2,50

20

Κουτσουπιά

Cercis siliquastrum.

Χ

Χ

 

0,20-2,00

21

Κρανιά

Cornus mas

Χ

Χ

 

0,50-1,5

22

Κράτεγος

Crataegus monogyna

Χ

Χ

 

0,20-1,5

23

Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο

Cupressus sempervirens pyramidalis

Χ

Χ

 

0,20-1,5

24

Κυπαρίσσι Οριζοντιόκλαδο

Cupressus sempervirens horizontalis

Χ

Χ

 

0,2-1,5

25

Κυπαρίσσι Γλαυκό

Cupressus Arizonica

Χ

Χ

 

0,2-1,5

26

Κυπαρίσσι Gold -crest

Cupressus macrocarpa gold crest 

Χ

Χ

 

0,2-1,5

27

Κυπαρίσσι Λέυλαντ

Cupressocyparis leyllendii grey 

Χ

Χ

 

0,20-1,50

28

Λεύκη Καβάκι

Populus nigra

Χ

Χ

 

2-2,5

29

Μουριά

Morus alba

Χ

 

 

2-2,5

30

Πεύκη Χαλέπιος

Pinus halepensis

Χ

Χ

 

0,20-3,00

31

Πεύκη Τραχεία

Pinus brutia

Χ

Χ

 

0,20-1

32

Πεύκη Καναριένσις

Pinus canariensis

Χ

 

 

0,20-0,3

33

Πεύκη Κουκουναριά

Pinus pinea

Χ

Χ

 

0,10-2,5

34

Πεύκη Μαύρη

Pinus nigra

Χ

Χ

 

0,10-2,5

35

Πλάτανος

Platanus orientalis

Χ

 

 

1-2,5

36

Προύνος

Prunus  pissardii 

Χ

Χ

 

1-2,5

37

Σφένδαμος Νεγούνδο

Acer negundo.

Χ

Χ

 

1-1,5

38

Σφένδαμος Πεδινός

Acer platanoides

Χ

Χ

 

1,5-3,5

39

Σκλήθρο

slnus glutinosa

Χ

Χ

 

1-1,5

40

Φλαμουριά

Tilia tomentosa.

Χ

 

 

1,5-2,5

41

Φοίνικας Καnάριος

Phoenix canariensis.

Χ

 

 

0,5-1,5

42

Φοίνικες  Ουασιγκτώνια

Washingtonia filifera 

Χ

 

 

1-1,5

43

Φράξος

Fraxinus ornus

Χ

Χ

 

1-1,5

44

Φουσκιά

colutea arborensis

Χ

Χ

 

0,2-0,8

45

Χαρουπιά

Ceratonia siliqua

Χ

Χ

 

0,3-1,5

46

Ψευδακακία

Robinia pseudoacacia.

 

 

Χ

0,4-1,5

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.