ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΣ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.Κάθετος άξονας Σιάτιστα - Κρυσταλοπηγή ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 Ε

2.ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ-Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 Ε

3.Μεγαλόπολη ΔΕΗ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΣ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΗ Μεγαλόπολης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 305.209,00 Ε

4.ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ-Ν. AΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00 Ε

5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ ( FYROM) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00 Ε

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.