ΔΡΟΜΟΙ

 1.Φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα τμήματα Διόδια Ελευσίνας-Κ.Ν. Περάμου, Κ.Ν. Περάμου-Μέγαρα και Άγ. Θεόδωροι-Ισθμός ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.2.923.497,36 Ε

2.Φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο τμήμαΓέφυρα Ισθμού - Αρχαία Κόρινθος Εγκατάσταση και 3ετής συντήρηση πρασίνουΕΡΓΟΣΕ Α.Ε 1.211.078,57Ε

3.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 104+000 - Χ.Θ. 115+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 674.981,66 Ε

4.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 115+000 - Χ.Θ. 122+500 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 645.634,63 Ε

5.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 122+500 - Χ.Θ. 128+500 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 440.205,43 Ε

6.Εθν. Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 98+500 - Χ.Θ. 104+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 96.625,09 Ε

7.Παράκαμψη Μεγαλόπολης α) Χ.Θ. 0+000-Χ.Θ. 6+000 β) Χ.Θ.6+000-Χ.Θ.10+000 Εγκατάσταση Συντήρηση πρασίνου ΥΠΕΧΩΔΕ 255.319,15 Ε ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ : Έργα αποκαταστάσεως Εσωτ. Απόθεσης Θωκνίας Υδροσπορές-Εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου ΔΕΗ Μεγαλόπολης 180.000,00 Ε

8.Μεγαλόπολη ΔΕΗ Διαμορφώσεις-φυτεύσεις ΔΕΗ Μεγαλόπολης 880.410,86 Ε Λεωφόρος Θηβών-Αθηνών Φυτεύσεις-Γκαζόν ΥΠΕΧΩΔΕ 88.041,09 Ε

9.Λεωφόρος Βουλιαγμένης Γκαζόν ΥΠΕΧΩΔΕ 58.694,06 Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 91+000 - Χ.Θ. 95+000 ΥΠΕΧΩΔΕ 264.123,26 Ε

10.Εθνική Οδός Κορίνθου -Τρίπολης Χ.Θ. 95+000 - Χ.Θ. 98+500 ΥΠΕΧΩΔΕ 176.082,17 Ε Εθνική Οδός Κορίνθου - Τρίπολης Χ.Θ. 98+500-Χ.Θ.104+000 ΥΠΕΧΩΔΕ 264.123,26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.978462,00 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.