ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΩΝ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Δ/νση Αναδ. Ατικής)ΠΡΟΥΠ 900.000,00 Ε

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ N.BOYTΣΑ ( Δ/νση Αναδ. Ατικής) ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΩ 420.000,00 Ε

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ (Δ/νση Αναδ. Ατικής) 186.000,00 Ε

KΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΡ. N.ΜΑΚΡΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 369.000,00 Ε

Αναδάσωση στη θέση Αγριλίκι Μαραθώνα. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 586.940,57 Ε

Αναδάσωση περιοχής Β΄Ποικίλου Όρους ΑιγάλεωΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 484.225,97 Ε

Αναδάσωση περιοχής Ποικίλου Όρους Γ΄Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 290.535,58 Ε

Αναδάσωση περιοχής Ζωφριά Αττικής Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 299.339,69 Ε

Μενίδι Αττικής - θέση Ρέθι Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 146.735,14 Ε

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι.&Α. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ Καθαρισμός δάσους-κλάδευση θρυματισμός Περ. Αττικής- Δ/νση Αναδ. Ατικής 428.000,00 Ε

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Περ. Αττικής- Δ/νση Αναδ. Ατικής 1.500.000,00 Ε

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Κ.Α. 11.05.07) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προυπολογισμού 4,800,000 €

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.